SÀN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ 4.0
SỮA ENFAMIL A+ 2 360 BRAIN DHA+ VÀ MFGM PRO 900G (6 - 12 THÁNG)
Cập nhật ngày: 2018-06-02 22:46:53
Giá sản phẩm: 505,500 đ
Số lượng trong kho: 0
Số lượng nhỏ nhất: 1
Số lượng lớn nhất: 1000
Đơn vị tính: hộp
Khuyến mãi:
Bảo hành:
Nhà sản xuất: http://tmart.vn/sua-enfamil-a-2-360-brain-dha-va-mfgm-pro-900g-6-12-thang-079486
Nơi sản xuất: http://tmart.vn/sua-enfamil-a-2-360-brain-dha-va-mfgm-pro-900g-6-12-thang-079486

Công thức DHA+ và MFGM Pro không chỉ bổ sung các vitamin và các khoáng chất thiết yếu mà với DHA, MFGM, PDX GOS còn giúp hỗ trợ tối đa trong quá trình phát triển và hoàn thiện

Giá bán:
Số lượng:
Giá mua:
Số lượng: