News
Giao dịch trên sanomido.com
Ngày cập nhật: 20/09/2017
    Hiện nay các chức năng trên sanomido.com đang còn trong quá trình hoàn thiện , chức năng giao dịch mua và bán coin đang được thực hiện bằng đội ngũ nhân viên của chúng tôi.
Chi tiết...
1. Thông Tin Về Sanomido.com
Ngày cập nhật: 20/09/2017
   
Chi tiết...
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Ngày cập nhật: 20/09/2017
    Điều Khoản Sử Dụng (gọi tắt là "Điều Khoản") này được hiểu là Bản Hợp đồng giữa Bạn (Khách hàng) và Sanomido.com, được áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của Sanomido.com.
Chi tiết...
Ngay bây giờ bạn có thể tải phần mềm WEX BOT về để sử dụng cho việc trade trên wex.nz sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết
Ngày cập nhật: 18/09/2017
    Phần mềm hỗ trợ trade trên https://wex.nz
Chi tiết...
Sàn WEX đã hoạt động trở lại
Ngày cập nhật: 17/09/2017
    Sàn WEX đã hoạt động trở lại , sanomido.com đã hoạt động trở lại.
Chi tiết...
Tin vui: Đã có đơn hàng đầu tiên
Ngày cập nhật: 21/07/2017
    Ngày hôm qua trên sanomido.com đã có hai đơn hàng giao dịch thành công với tổng giá trị 1,6 triệu đồng Đó là Bạn Nguyen Minh Tu, mua 0.015 BTC và 0.01 BTC từ sanomido.com
Chi tiết...
Đã cập nhật thêm tính năng xem Depth và order history trên sàn btc-e
Ngày cập nhật: 09/07/2017
    50s cập nhạt 1 lần vì lý do băng thông đang giới hạn nên chưa thể cập nhật nhanh chóng Bạn vào mục chi tiết sản phẩm ở cuối cùng sẽ có, nếu chưa có phải chờ 50s sau mới tải đữ liệu về
Chi tiết...
Đã cập nhật chức năng gửi email tự động thông tin đơn hàng
Ngày cập nhật: 04/07/2017
    Chú ý: hiện nay chức năng gửi email đã hoạt động, bạn khi tạo tài khoản nhớ ghi đúng email , hệ thống sẽ tự động gửi mail orders đơn hàng về hòm thư của bạn ngay sau khi bạn order hoặc gửi message tới chúng tôi.
Chi tiết...
Select page:  01   02  
Giỏ hàng (0)
Sell

BTC 4239 USD

ETH 308.1001 USD

DSH 399 USD

LTC 56.02 USD

NVC 5 USD

NMC 1.469 USD

PPC 1.451 USD

Buy

BTC 4240 USD

ETH 310 USD

DSH 399.69999 USD

LTC 56.40001 USD

NVC 5.032 USD

NMC 1.48 USD

PPC 1.452 USD

Chat
Copyright © 2017 by SANOMIDO. Version 6.4.0 contact: admin@sanomido.com [Điều khoản sử dụng] [About]